ARAPSAÇI PARSELASYONLAR

Bugün mesleğim gereği hisseli gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren sosyal bir yaraya tedavi amaçlı çözümler önereceğim. Ola ki devlet yöneticilerimizden bir duyan olur. Çare bulurlar da sevabına ortak oluruz.

İmar planı kesinleşmiş olan yerlerde yapılan mevcut parselasyon(3194 sayılı k.18.md uyg) işlemlerinde kadastro parselinde hissedarlık oranları ne ise oluşan imar parsellerinde de aynı hissedarlar aynı oranda hissedar olur.

Diyelim ki Kırcamii imar planının kapsamında 80 dönüm arazinin 300 hissedarı var. Bu kadastro parselinden irili ufaklı 19 imar parseli oluştu diyelim. 19 Parselinin her biri 300 malikli imar parseli olur. Parselasyon bitti. Hadi al ruhsatı, vur kazmayı başla inşaata. Tabi yiyorsa!...

Yiyemeyecek tabi. Bir aile kendi içinde anlaşamazken, bir sürü birbirini tanımayan insanlar, nasıl bir araya gelecek? Nasıl anlaşacak ve inşaata başlayacak? Mümkün değil tabi...

Bu parseller için yeni bir süreç başlayacak. Sermayesine güvenen iş adamları, bu günden işbirlikçi hissedarları bulmuşlar bile. Hisseleri toplayıncaya kadar bezdirme politikaları, anlaşmazlıklar ve engellemeler devam eder. Bezmeyenleri de izale'işuyu ile hallederler. Ata toprakları çocuklarına ve torunlarına yar olmaz maalesef!...

Pekiyi çözüm nedir?

Serbest çalışan Harita Mühendisi meslektaşlarım parselasyon işlemlerinde mülakat sistemini kullanarak bazı hülle çözümler geliştirseler de, yapılan işlemler, malik vatandaşlara zahmetli ve maliyeti yüksek oluyor, Vatandaş buna da razı ancak son yıllarda parselasyon işlerini ilgili belediyeler kendi personeli meslektaşlarımız ile yapmaya başladılar.

Sabah sekiz, akşam beş mesaisi ile serbest meslektaşlarımızın ürettiği ekstra çözümleri üretmeleri tabi ki mümkün olmuyor. Üstelik belediyelerin parselasyonu kendileri yapmaları da ne oluyor? Evet yasal olarak yetki ve görevleridir. İtirazımız yok. Ancak her yasal olanın etik ve helal olmadığı da alimler tarafından ifade edilir. Belediyelerimizin, sıkı kontrol ve denetim hizmetleri ile şehrül emin konumunda olmaları vatandaş nezdinde daha şık olurdu sanırım. Velhasılı;

En önemli ve köklü çözüm, İmar kanununa bir madde eklenerek çözüm üretilebilir. Kesinleşen imar planında, bütün imar adaları, cephelerine, fonksiyonlarına, konumlarına ve gayrimenkulün değerine tesir eden tüm etkenlerin değerlendirildiği lisanslı eksper veya eksperlerden oluşan bir komisyon tarafından değer tespitlerinin yapılması ile değere ve mülakata esas parselasyon ve hisse ayrıştırmalarının yapılması sağlanabilir.

Yasama ve yürütmedeki görev sahiplerine duyurulur!...

ARAPSAÇI PARSELASYONLAR Yazısına Yorum Yapınız