LOVE SE­Rİ­YE BAĞ­LA­DI

Alan­yas­por ,Ga­zi­an­teps­por'u dep­las­man 3-2 ile ge­çer­ken , kar­şı­laş­ma­da Bre­zil­ya­lı yıl­dız fut­bol­cu Vag­ner Love bir gol buldu. Bu ga­li­bi­yet ile Ak­de­niz ekini ligde kalma adına derin bir nefes aldı.


Süper Lig’de 27. Hafta mü­ca­de­le­sin­de Alan­yas­por dep­las­man ligde kalma mü­ca­de­le­si veren Ga­zi­an­teps­por ile kar­şı­laş­tı.Alan­yas­por adına bek­le­ni­len­den daha kolay geçen kar­şı­laş­ma­da, Tu­run­cu-Ye­şil­li­ler gol­le­ri ya­ban­cı fut­bol­cu­la­rı ile buldu.?Alanyas­por, 22. Da­ki­ka­da Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Vag­ner Love’nun go­lüy­le öne ge­çer­ken, ilk devre bu skor­la ta­mam­lan­dı.Alan­yas­por’da Ju­ni­or Fer­nan­des 68’de farkı ikiye çı­kart­tı.Bu gol­den 3 da­ki­ka sonra Da­ni­el Can­de­i­as, skoru 3-0’a getirdi.?Gaziana­teps­por’da 87. Da­ki­ka­da Ma­r­qu­in­hos Ped­ro­so farkı 2’ye indirdi.?Uzatma­lar­da Ga­zi­an­teps­por ka­za­nı­lan pe­nal­tı­da ağ­la­rı bu­la­rak skoru belirledi.?Alanyas­por’un ba­şın­da 8. Lig ma­çı­na çıkan Saf­fet Susic, 5. Ga­li­bi­ye­ti­ne ulaş­tı.Ga­li­bi­yet se­ri­si­ni de 3 maç yaptı. Alı­nan bu so­nu­cun ar­dın­dan Ga­zi­an­teps­por 22 pu­an­da ka­lır­ken, Alan­yas­por pu­anı­nı 34’e yük­selt­ti ve küme düşme po­ta­sınm­dan uzak­laş­tı.Alan­yas­por bu ga­li­bi­yet ile lig­de­ki ye­ri­ni iyice per­çin­le­miş oldu.?Alanyas­por haf­ta­ya kendi evin­de Os­man­lıs­por ile oy­na­ya­cak.
Serr­can Ay­tış

LOVE SE­Rİ­YE BAĞ­LA­DI Haberine Yorum Yapınız