Alan­ya "Uçma" pe­şin­de

Alan­yas­por Süper Lig'in 27. haf­ta­sın­da kendi evin­de Os­man­lıs­por ile oy­na­ya­cak. Tu­run­cu-Ye­şil­li­ler klas­man­da 34 puan ile 12. sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Eğer Alanya bu maçı kazanırsa ve rakipleri puan kaybederse bir anda ken­di­ni 8. sı­ra­da bu­la­cak.


Tek­nik di­rek­tör Saf­fet Susiç’in gel­me­siy­le ligde üst üste ga­li­bi­yet­ler alan Ay­te­miz Alan­yas­por ‘da hedef bu hafta kendi evin­de oy­na­ya­cak­la­rı Os­man­lıs­por ma­çı­nı ka­zan­mak. Os­man­lıs­por ligde Alan­yas­por ile aynı pu­an­da bu­lu­nu­yor. Tek­nik di­rek­tör Susiç hafta içi açık­la­ma­lar­da” Bu maç bizi puan cet­ve­lin­de üst sı­ra­la­ra çı­kar­ta­bi­lecek bir maç, rakip ile aynı pu­an­da­yız maçı kendi se­yir­ci­miz önün­de oy­na­ya­ca­ğız o yüz­den ka­zan­mak zo­run­da­yız.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Susiç ko­nuş­ma­sı­na "Şu anda ala­bi­le­ce­ği­miz kadar puan alıp ligi güzel bir yerde bi­tir­mek is­ti­yo­ruz. Önü­müz­de­ki maç kolay ol­ma­ya­cak çünkü Os­man­lıs­por iyi bir takım ve son maçta Kay­se­ris­por’u çok iyi bir oyun­la yen­di­ler. İyi bir maç ola­cak­tır, bunun se­bep­le­rin­den biri ta­kı­mı­mı­zın iyi bir takım ol­ma­sı, ofan­sif fut­bo­lu sev­me­si. Bu ne­den­le her ta­kı­ma gol atı­yo­ruz. İyi oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu da bir ta­kı­mı­mız var ve çok ciddi ça­lı­şı­yo­ruz. Ne­ti­ce ola­rak iyi pu­an­lar ve iyi skor­lar alı­yo­ruz" şek­lin­de ko­nuş­tu. Süper ligde puan durumu Gençlerbirliği 36 puan ile 9. sırada, Bursaspor 35 puan ile 10. Sırada, Osmanlıspor 34 puan ile 11. sırada, Aytemiz Alanyaspor 34 puan ile 12. sırada yer alıyor.Ay­te­miz Alan­yas­por ile Os­man­lıs­por Cu­mar­te­si günü Alan­ya Oba Sta­dın­da saat 16.00’da karşı kar­şı­ya ge­lecek.
Eyüp­han Öz

Alan­ya "Uçma" pe­şin­de Haberine Yorum Yapınız