HAYDİ AK­DE­NİZ AŞ­KI­NA

Ak­de­niz tem­sil­ci­le­ri An­tal­yas­por ve Alan­yas­por bugün lig­de­ki ko­num­la­rı­nı be­lir­le­me açı­sın­da iki önem­li maça çı­ka­cak. Akrep’in he­de­fi Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na gitme adına büyük bir adım atmak, Tu­run­cu-Ye­şil­li Alan­yas­por’un he­de­fi ise ligde kal­ma­yı ga­ran­ti­le­mek.


Ak­de­niz tem­sil­ci­le­ri An­tal­yas­por ve Alan­yas­por bugün iki kri­tik maça çı­kı­cak. An­tal­yas­por Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma adına Trab­zons­por ile karşı kar­şı­ya ge­lecek. 27 hafta so­nun­da 12 ga­li­bi­yet, 7 be­ra­ber­lik ve 8 ye­nil­gi ala­rak 43 pu­an­la 6. sı­ra­da yer alan An­tal­yas­por, 28. haf­ta­da sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Trab­zons­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Kır­mı­zı be­yaz­lı­lar ile bordo ma­vi­li­ler top­lam­da 62, Süper Lig’de ise 42. kez karşı kar­şı­ya ge­lecek. 13 Mayıs 2016 yı­lın­da Süper Toto Süper Lig'in 33. hafta açı­lış ma­çın­da An­tal­yas­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por'u 7-0 mağ­lup etti. An­tal­ya Arena'da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın gol­le­ri Ömer Şiş­ma­noğ­lu (3), M'Billa (2), Char­les ve Ma­ko­un'dan gel­miş­ti. Öte yan­dan An­tal­yas­por, ligde ilk kez bir ra­ki­bi­ni 7-0 mağ­lup eder­ken, Trab­zons­por da lig ta­ri­hin­de en fark­lı ye­nil­gi­si­ni aldı. Bor­do-ma­vi­li­ler, bun­dan ön­ce­ki en fark­lı ye­nil­gi­si­ni 20 Kasım 1993'te Be­şik­taş kar­şı­sın­da 7-1'lik skor­la al­mış­tı. An­tal­yas­por’da zorlu mü­ca­de­le ön­ce­si sa­kat­lık­la­rı sa­kat­la­nan Bre­zil­ya­lı Chico, Kenan Horic ve Emre Güral ile Kay­se­ris­por ma­çın­da gör­dü­ğü sarı kart­la ce­za­lı du­ru­ma düşen Deniz Kadah forma gi­ye­me­yecek.
3 OYUN­CU SI­NIR­DA 
Kır­mı­zı-be­yaz­lı ta­kım­da 3 oyun­cu ceza sı­nı­rın­da yer alı­yor. Zeki Yıl­dı­rım, Mus­ta­fa El Kabir ve Yekta Kur­tu­luş Trab­zons­por ma­çın­da sarı kart gör­me­le­ri ha­lin­de ligin 29. haf­ta­sın­da dep­las­man­da oy­na­na­cak olan Ada­nas­por mü­ca­de­le­sin­de ce­za­lı du­ru­ma dü­şe­cek­ler ve zorlu mü­ca­de­le­de forma gi­ye­me­ye­cek­ler.
An­tal­yas­por - Trab­zons­por ara­sın­da bugün saat 19.00’da An­tal­ya Arena Stad­yu­mu’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­yı Yaşar Kemal Uğur­lu yö­ne­tecek. Kır­mı­zı be­yaz­lı­la­rın mü­ca­de­le­ye şu 11 ile çık­ma­sı bek­le­ni­yor:
"Fer­hat, Ce­lust­ka, Diego An­ge­lo, Salih Dur­sun, Sakıb Aytaç, Sand­ro, Char­les, Zeki Yıl­dı­rım, Da­ni­lo, M’billa, Sa­mu­el Eto’o."
Öte yan­dan Alan­yas­por bugün ligde kalma adına Os­man­lıs­por ile kri­tik bir maç ya­pa­cak. Ay­te­miz Alan­yas­por'un bugün 16.00'da Os­man­lıs­por ile oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­yı, Edir­ne Böl­ge­si ha­kem­le­rin­den Özgür Yan­ka­ya yö­ne­tecek. Yan­ka­ya'nın yar­dım­cı­lık­la­rı­nı ise Baki Tun­cay Akkın ile Meh­met Cem Ha­noğ­lu üst­le­necek. Maçın 4. ha­kem­li­ği­ni ise Emre Malok ya­pa­cak. Bu sezon Süper Lig'de 7 maç yö­ne­ten tec­rü­be­li isim Özgür Yan­ka­ya, TFF 1. Lig'de 2, Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nda ise 1 maçta görev aldı. Yan­ka­ya, tu­run­cu ye­şil­li tem­sil­ci­mi­zin ise 8 ma­çın­da düdük çaldı. Alan­yas­por bu maç­lar­da 4 ga­li­bi­yet, 3 be­ra­ber­lik ve 1 ye­nil­gi aldı. Alan­yas­por en son Özgür Yan­ka­ya'nın yö­net­ti­ği dep­las­man­da­ki Trab­zons­por ma­çın­da 0-0 be­ra­be­re kal­mış­tı.


Eyüp­han Öz

HAYDİ AK­DE­NİZ AŞ­KI­NA Haberine Yorum Yapınız