Koşar adım Av­ru­pa

An­tal­yas­por Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma adına ra­kip­le­ri­ni bir bir ye­ni­yor. Akrep son ola­rak evin­de Eto’o at­tı­ğı iki gol ile Bur­sas­por’u 2-1 ye­ne­rek, pu­anı­nı 52 çı­kar­mış oldu. Kır­mı­zı- Be­yaz­lı­lar bu puan ile ligde ve ta­ri­hin­de rekor kır­mış oldu.


Tek­nik Di­rek­tör Rıza Ça­lım­bay’ın ge­li­şiy­le müt­hiş bir çıkış ya­ka­la­yan An­tal­yas­por’da işler yo­lun­da gidiyor.​Bursaspor’u yenen An­tal­yas­por maç faz­la­sıy­la 52 puan ile 5. Sı­ra­ya yük­sel­di.An­tal­yas­por, ligde ve ta­ri­hin­de şuana kadar en fazla 49 puan top­la­ya­bil­miş­ti.An­tal­yas­por, evin­de Bur­sas­por’u 2-1mağ­lup ede­rek pu­anı­nı 52’ye yük­selt­ti ve bu re­ko­ru kırdı.An­tal­yas­por, Hasan Su­ba­şı – Ja­ra­binsky ön­der­li­ğin­de 98-99 se­zo­nun­da 14 ga­li­bi­yet 7 be­ra­ber­lik ile 49 puan almış ve ligi 6. sı­ra­da bi­tir­miş­ti.Ay­rı­ca Hasan Akın­cı­oğ­lu – Meh­met Öz­di­lek ön­der­li­ğin­de de 2009-10 se­zo­nun­da 14 ga­li­bi­yet ve 7 be­ra­ber­li­ke 49 puan ala­rak ligi 9. sı­ra­da bi­tir­miş­ti.An­tal­yas­por bu sezon da 32.​hafta so­nun­da ligin bi­ti­mi­ne 2 hafta kala pu­anı­nı 52’ye yük­selt­ti.Öte yan­dan konu ile il­gi­li açık­lam yapan An­tal­yas­por’un ba­şa­rı­lı tek­nik Di­rek­tö­rü Rıza Ça­lım­bay, “An­tal­yas­por açı­sın­dan ne zaman küme dü­şü­lecek de­ni­lir­ken, şimdi Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nın ko­nu­şul­ma­sın­dan mut­lu­yum. Se­zo­nu güzel bir şe­kil­de bi­tir­mek is­ti­yo­ruz” dedi.
MAÇ SON­RA­SI SURPRİZ 
An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Rıza Ça­lım­bay, Bur­sas­por ma­çı­nın ardın Ramon Motta’nın ta­kım­dan ay­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.Rıza Ça­lım­bay, Bur­sas­por ma­çın­dan sonra ”Ramon Motta ile yol­la­rı­mız ay­rıl­dı.Aile­sin­den uzak­ta kal­mak istemiyor.​Bizde son maç­la­rı­nı oy­nu­yor” dedi.​Geçti­ği­miz sezon devre ara­sın­da An­tal­yas­por’a trans­fer olan Ramon Motta, geçen sezon 14 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.Bu se­zon­da 20 maçta forma giyen 27 ya­şın­da­ki Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu 20 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
 

Koşar adım Av­ru­pa Haberine Yorum Yapınız