Ef­sa­ne­ler Ölmez!

An­tal­yas­por for­ma­sıy­la ka­ri­ye­ri­nin adeta ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan Sa­mu­el Eto’o, re­kor­la­rı da alt üst et­me­ye devam edi­yor. Ka­me­run­lu 2 gol daha atar­sa An­tal­yas­por ta­ri­hi­ne ge­çecek.


Gel­di­ği gün­den bu yana An­tal­yas­por’a her şe­kil­de fay­da­lı olan Ka­me­run­lu yıl­dız Sa­mu­el Eto’o at­tı­ğı gol­ler ile de adeta ta­kı­mı­nı sırt­lı­yor. An­tal­yas­por for­ma­sıy­la ka­ri­ye­ri­nin adeta ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan Sa­mu­el Eto’o, re­kor­la­rı da alt üst et­me­ye devam edi­yor. 2 gol daha at­ma­sı ha­lin­de An­tal­yas­por ta­ri­hi­nin en golcü ya­ban­cı fut­bol­cu­su un­va­nı­nı elde edecek olan Ka­me­run­lu sü­pers­tar, Fe­ner­bah­çe’nin unu­tul­maz ismi Alex de Souza’dan bu yana Süper Lig’deki ilk iki se­zo­nun­da da 15 gol ba­ra­jı­nı geçen ilk ya­ban­cı oyun­cu oldu. An­tal­yas­por, ligde kalan 2 haf­ta­da dep­las­man­da Ka­sım­pa­şa ve içi sa­ha­da Ga­zi­an­teps­por ile kar­şı­la­şa­cak. Şu anda An­tal­yas­por’un Süper Lig’deki en golcü fut­bol­cu­su un­va­nı­na sahip olan Tita, 5,5 se­zon­da 37 gol at­mış­tı. Geçen sezon 20 gol atan Sa­mu­el Eto’o, An­tal­yas­por ta­ri­hin­de bir se­zon­da en çok gol atan ya­ban­cı fut­bol­cu un­va­nı­nın yeni sa­hi­bi ol­muş­tu.Takım kap­ta­nı Eto’o, şu anda, kulüp ta­ri­hin­de 2 se­zon­da top­lam 36 gol at­ma­yı ba­şa­ran ilk ve tek fut­bol­cu du­ru­mun­da bu­lu­nu­yor.

Ef­sa­ne­ler Ölmez! Haberine Yorum Yapınız