Bölge ayağa kal­ka­cak

Adnan Yıl­dı­rımAn­tal­ya Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me böl­ge­si (Tek­no­kent) ku­rul­ma­sı ama­cıy­la bir pro­to­kol im­za­lan­dı. Batı Ak­de­niz Böl­ge­si’ni ayağa kal­dır­ma­yı he­def­le­yen

Devam