“BÜTÇE YAĞMALANDI”

 

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2017 yılında yağmalandığını söyledi. Başkan Balık, rapordaki harcamaları açıklayarak hesap verilmesini istedi

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Sendikası’nda yaptığı basın açıklamasında Milli Eğitimi Bakanlığı’nın 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yağmalandığını ve yönetmeliklere aykırı işlemler yapıldığını söyledi. Başkan Balık açıklamasında rapora göre bazı projelerin kayıtsız yapıldığını, kayıt dışı hesaplar açıldığını, öğretmenlik yapmayan kişilere ek ders ücreti verildiğini belirtti. Başkan Mehmet Balık, “Rapora göre AB ve UNICEF gibi uluslararası fonlarla yürütülen projelerin harcamaları için açılan bazı hesaplar ve bu hesaplardan yapılan işlemler kayıtlı değildir ve takibi yapılmamaktadır. Sayıştay raporu, bazı projelerin banka hesaplarının muhasebe birimi tarafından açtırılmadığını ve muhasebeleştirme işlemlerinin yönetmelikte sayılan esaslara uygun olmadığını hatta aykırı olarak hesap açılıp işlem yapıldığını ortaya koymaktadır. Kaydı ve takibi yapılmayan paranın tutarı 42 milyon 290 bin Euro’dur. Ödenek yetmemiş, 20 milyar 466 milyon TL de ödenek üstü harcama yapılmıştır” dedi.

KAYIT DIŞI HESAPLAR

Ayrıca bu projelerden bağımsız olarak bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri ile diğer çeşitli birimleri adına yetkisiz kişilerce bankalarda çok sayıda hesap açıldığını, kamu gelir ve giderlerinin bir bölümünün bütçe ile ilişkilendirilmeksizin bu hesaplardan yönetildiğini kaydeden Başkan Balık, “Bu hesaplar kurumun muhasebe ve mali yönetim sistemine dahil edilmemiştir. Bakanlığın mali tablolarında bu gelir ve giderlere yer verilmemiştir. Bu hesapları açanlar kimlerdir? Kamunun kaynakları bu hesaplar tarafından nasıl işletilmiş? Ne için harcanmıştır? Bunun hesabı derhal verilmelidir. Hiç bir yasal ve idari düzenlemeye tabi olmaksızın yönetilen bu tür hesaplar acilen tespit edilerek derhal kapatılmalıdır. Ayrıca Sayıştay Raporunda da belirtildiği gibi gelecekte bu tür uygulamalara imkan vermeyecek önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“YATIRIM BÜTÇESİ ÇARÇUR EDİLDİ”

Sayıştay raporlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırımlar için ayırdığı bütçenin gereksiz harcamalarla çarçur edildiğini aktaran Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Yatırımlar için ayrılan bütçenin 10 Milyar lirası çalıştay, fuar, ödül töreni gibi etkinlikler için harcanmıştır. Bakanlığın bazı birimlerinde yatırım projelerinin giderlerinin yüzde 80’leri hata yüzde 90’ları aşan kısımları çalıştay gibi etkinliklerin yolluk ve organizasyonu için kullanılmıştır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda otel ve yol masrafları için su gibi para harcanmış, hedef proje geliştirmek değil çalıştay ve gezi düzenlemek olmuştur. Örneğin ortaöğretim, genel müdürlüğü, taslak ders kitabı basımı 238 bin lira harcama yapmasına rağmen taslak ders kitaplarını değerlendirmek amacıyla düzenlediği çalıştaylara 595 bin 521 lira ödeme yapmıştır. Milyonlarca lira böyle çalıştaylar için harcanmıştır. Yatırım projesi için ayrılan bütçenin çalıştay gibi etkinliklerde kullanılması yasal değildir. Sorumlular derhal tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmalıdır” diye konuştu.

“SORUMLULAR HESAP VERSİN”

Sayıştay Raporu’na göre fazladan öğretmen ataması yapıldığını ve yasalara usulsüz ödemeler yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Balık, “Çocuklar öğretmensiz beklerken imtiyazlı birileri norm fazlası olarak öğretmen yapıldı. Ülkemizde 154 binlik öğretmen açığı dağ gibiyken, çocuklar ve okullar öğretmensizken, AKP iktidarı Çankaya gibi öğretmen ihtiyacı olmayan büyük şehir merkezlerine fazladan 41 bin öğretmen atamıştır. Sayıştay Raporuna göre norm fazlası öğretmenlere yılda yaklaşık 3 milyar 208 milyon TL ödeme yapılmaktadır. Artık yasal dayanağı olmayan, dersliği, dersi ve öğrencisi bulunmayan akşam sanat okullarına bile 556 öğretmen atanmıştır. Bu öğretmenlerden bazıları atandıktan sonra bakanlıkta kaymak görevlerde görevlendirmişlerdir. Bunların 73’ü ise hiçbir görevi olmayan bankamatik memurlarıdır. Okulu, dersi olmayan bu öğretmenlere maaşlarının dışında 2017 yılında toplam 3.7 milyon lira ek ders ücreti ödenmiştir. Bu hem öğretmen bekleyen çocuklara hem de öğretmen olmak için sıraya giren gençlerimize yapılmış bir ihanettir. Ayrıca bakanlık tarafından ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı belirtilmesine rağmen bazı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Valiliklerin Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü’ne görevlendirilen öğretmenlerden bir bölümüne ek ders ücreti ödemiştir. Usule aykırı yapılan ödemeler geri alınmalı, sorumlular hesap vermelidir. Sayıştay raporunun ortaya çıkardığı bu uygulamalar, hukuka, mevzuata ve Anayasamızın eşitlik ve eğitim hakkı ilkelerine aykırıdır. Bizler, Birleşik Kamu-İş olarak bu raporda ortaya konan hukuksuzlukların takipçisi olacağız” şeklinde konuştu. TALİP YÜMSEL / ANTALYA GÜNDEM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir