SALDIRGANLAR YAKALANDI

 

Kemer’de fo­toğ­raf işini yap­tı­ğı ote­lin su spor­la­rı iş­let­me­ci­si­ne ta­ban­cay­la ateş ede­rek ya­ra­la­ma­ya te­şeb­büs eden S.T. ile ken­di­si­ne göz­cü­lük yap­tı­ğı an­la­şı­lan Özbek C.A. ya­ka­lan­dı
Kemer’de bir ote­lin fo­toğ­raf iş­le­ri­ni yapan S.T., 14 Ekim saat 18.00 sı­ra­la­rın­da, id­di­aya göre ara­la­rın­da çıkan tar­tış­ma ne­de­niy­le aynı ote­lin su spor­la­rı iş­let­me­ci­si A.A.’yı ta­ban­cay­la ateş etti. A.A., olay­dan yara al­ma­dan kur­tu­lur­ken, S.T. ise olay ye­rin­den uzak­laş­tı.
Si­lah­lı ya­ra­la­ma­ya te­şeb­büs ola­yıy­la il­gi­li ça­lış­ma baş­la­tan Kemer İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ki­be al­dık­la­rı S.T.’yi bu gece ya­ka­la­dı. Şüp­he­li­nin üze­rin­den olay­da kul­la­nı­lan ta­ban­ca da ele ge­çi­ril­di. S.T. ile bir­lik­te ken­di­si­ne göz­cü­lük yap­tı­ğı öğ­re­ni­len Özbek uy­ruk­lu C.A. da gö­zal­tı­na alın­dı. 2 şüp­he­li­nin iş­lem­le­ri­nin sür­dü­ğü be­lir­til­di. YUNUS İÇEN/ANTALYA GÜNDEM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: