Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 00:01

T.C. SERİK AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. SERİK AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/616 Esas
DAVALI : ALİNA CRAVCENCO Kadriye Mah. Cumhuriyet (Yeni) Cad. No: 25/2 Serik/ ANTALYA
Davacı Soner Çıtak tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasının yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ekli "6100 sayılı HMK.nun 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız " hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Paylaş:Yazdır: