ilan.gov.tr

 

 Bugün 19 Mart 2018 Pazartesi

 Antalya Hava durumu 15 günlük  18.1°C
Çok Bulutlu
 Nem Oranı :  % 51

Bilim & Teknoloji

GO­OG­LE, AN­TAL­YA’DA

Go­og­le “Di­ji­tal Atöl­ye” pro­je­si ile 15-17 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya’da ka­tı­lım­cı­la­rı di­ji­tal ge­le­ce­ğe bir adım daha yak­laş­tı...

DEMİRKÖZ, UZAY ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Mezunlar Dernekleri işbirliğinde gerçekleştirilen Bilim Kafe'nin konuğu,UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödül Programında "Uluslararası Y...

Kültür & Sanat

Ayak­ta al­kış­lan­dı­lar

An­tal­ya 8. Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­lin­de, Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan sah­ne­ye ko­yu­lan LY­SIST­RA­TA” isim­li oyun büyük ilgi gördü. ...

İzleyiciden tam not

Dev­let Ti­yat­ro­la­rı, An­tal­ya 8’inci Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li devam edi­yor. 27 Mayıs’da sona erecek fes­ti­val­de bugüne kadar ser­gi­le­nen ti­ya...

Rakamlarla müzeler

An­tal­ya mü­ze­le­ri­ni 2016 yı­lın­da 2,9 mil­yon kişi zi­ya­ret etti. Tür­ki­ye’de en çok zi­ya­ret edi­len mü­ze­ler ara­sın­da An­tal­ya Demre Mü­ze­si 7’nci ...

SANAT MOZAİKE DÖKÜLDÜ

An­tal­ya Sanat ve Mes­lek Edin­me Kurs­la­rı (ASMEK)’in cam pi­ra­mit­te aç­tı­ğı sergi büyük ilgi gördü. Geç­ti­ği­miz gün açı­lı­şı ya­pı­lan ser­gi­yi dün ...

MUHTEŞEM SERGİ

Ressam Nilüfer Kalay’ın, barış, özgürlük, sevgi ve dostluğu işlediği tablolarından oluşan sergi sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü ressam doğanın bütün güzel...

Ulusal Gazeteler

Döviz Kurları

: 3.9012
: 3.6697

E-Gazete

Anket

Antalya Sporun süperligdeki başarısında enbüyük etken nedir?
Teknik Direktör
Yönetim
Taraftar
% 47,05 Teknik Direktör
% 23,52 Yönetim
% 29,41 Taraftar

Ajans'da Bu Gün

Diğer Haberler

Güncel

Diğer Haberler
Ke­di­ler evsiz bı­rak­ıldı

Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan Cam Pi­ra­mit K...

>>>
EMEKLİYE PLAJ ÇİLESİ

Muratpaşa Belediyesi tarafından emekliler için yapı...

>>>
Konyaaltı Yaz şenlikleri gerçekleşti

Konyaaltı Belediyesi tarafından Feslikan Yaylası’n...

>>>

Siyaset

Diğer Haberler
CE­ME­Vİ MÜJ­DE­Sİ

Baş­ka­n Tü­tün­cü, Al­tı­no­va böl­ge­s...

>>>
KA­DIN­LAR BAŞ­KA­NI­NI SE­Çİ­YOR

CHP Mu­rat­pa­şa İlçe Kadın Kol­la­rı üye­l...

>>>
TAK­Dİ­Rİ HALKA BI­RAK­TI

CHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kenan Yıl­dız, re­fe...

>>>

Ekonomi

Diğer Haberler
RA­MA­ZAN’A UCUZ PİDE

Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Musa Kazım Bu...

>>>
Baş­kan, pro­je­le­ri­ni an­lat­tı

An­tal­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği’nin M...

>>>
SEK­TÖR­LER LO­JİS­TİK­TE KE­NET­LEN­Dİ

An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (ATSO) ile...

>>>
Rus­lar za­fe­ri kut­la­dı

Kemer’de tatil yapan Rus­lar, 2. Dünya Sa­va­şı...

>>>
SEK­TÖR TO­PAR­LA­NI­YOR

Rusya ile olan iyi iliş­ki­ler re­fe­ran­dum son...

>>>
DÜŞÜŞ “ON­LA­RA” YA­RA­DI

Ya­şa­nan si­ya­si kriz ne­de­niy­le, geçen y...

>>>
ER­DO­ĞAN’DAN SERT SÖZ­LER

CHP Kepez İlçe Baş­ka­nı Garip Er­do­ğan, ken...

>>>
Büyük he­ye­can sona erdi

Tür­ki­ye Mo­to­sik­let Fe­de­ras­yo­nu­nun ...

>>>
SU KA­NA­LI­NA DÜŞTÜ

Kemer’de eden Rus uy­ruk­lu İurii Min­di­i­arov...

>>>

Sağlık & Yaşam

Diğer Haberler
RA­MA­ZAN’DA KEPEZ’E DA­VETLİSİNİZ

Kepez Be­le­di­ye­si, Ra­ma­zan ayına özel et­...

>>>
Bes­len­me­ye dik­kat!

Bes­len­me ve Diyet Uz­ma­nı Emine Al­ka­ya Topl...

>>>
DOĞUM HIZI AR­TI­YOR

Tür­ki­ye'de canlı doğan bebek sa­yı­sı, geçe...

>>>
Ef­sa­ne­ler Ölmez!

An­tal­yas­por for­ma­sıy­la ka­ri­ye­ri­nin...

>>>
Re­ha­vet in, fut­bol out

Süper Lig'de 32. hafta ma­çın­da Ak­hi­sar Be­l...

>>>
Madalyalar sahiplerini buldu

Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Kemer’d...

>>>